Ovde možete pronaći DETALJNO UPUTSTVO.

Izdavanje i naplata računa.

Izdavanje računa:

Izdavanje račun vrši se jednostavnim odabirom proizvoda iz kase koji mogu biti prikazani u formi liste, slika ili šifarnika sa opcijom PLU. Prozvodi takođe mogu biti prikazani pojedinačno ili u formranoj grupi što dodatno olakšava pretragu. Nakon odabira proizvoda za naplatu aplikacija vam daje mogućnost izbora kupca ukoliko je potrebno izdati gotovinski račun ili je iz bilo kog razloga potrebno uneti JMBG, broj lične karte, diplomatske ispravi ili drugog. Lista kupaca može biti i unapred definisana za vaše stalne goste. Takođe, pri izboru proizvoda možete njegovu cenu promeniti u trenutku izdavanja računa dodeljivanjem popusta ili unosom nove cene kao što je prikazano na klipu.

Kasa vam daje mogućnost izdavanja avansnih računa i predračuna kao i povezivanje avansnih računa izdatitih na predhodno korišćenim kasama.

Ukoliko nakon održane obuke još uvek niste sigurni da ste spremni za izdavanje računa možete uvek dodatno provežbati ili preneti znanje na svoje zaposlene u modulu OBUKA u sklopu kase.

Izdavanje računa na našoj kasi nije ograničeno brojem računa na dnevnom ili mesečnom nivou, što znači da možete izdati neograničen broj računa.

Naplata:

Nakon što ste odabrali proizvode za naplatu prikazaće vam se opcije naplate u vidu keš ili kartica na primarnom ekranu a izborom naplate u meniju možete naplatu izvršiti kroz još dodatnih načina kao što su ček, vaučer, prenos na račun, instant plaćanje. Odabirom načina naplate kasa štampa račun. U slučaju kada se naplata vrši putem kartice pre izlaska fiskalnog računa biće odrađena akcija provlačenja, prislanjanja ili ubacivanja kartice u terminal i naplata od strane payment provajdera. Prvenstveno će terminal odštampati slip naplate kartice a zatim i fiskalni račun. Ovom akcijom naplata vašeg računa je završena.

Štampanje i pregled računa.

Štampanje računa:

Štampanje računa vrši se na termalnom štampaču koji je sastavni deo nekog od terminal iz naše ponude ili na štampaču povezanom preko Bluetooth veze u slučaju da kasu koristite na vašem telefonu ili tabletu. Račun izdat kroz našu fiskalnu kasu sadrži sve neophodne podatke propisane od strane Poreske uprave i možete biti potpuno sigurni u njegovu ispravnost što uvek možete i vi i korisnik proveriti skeniranjem QR coda na dnu računa.

Pregled i izveštaji:

Svi računi izdati kroz fiskalnu kasu mogu se videti u glavnom meniju, opcija Pretraga računa.
Kod pretrage računa na raspolaganju su sledeći filteri:

  • Korisnik (opciono – zaposleni koji je kucao račun)
  • Tip računa (opciono – Promet, Predračun, Kopija ili Obuka)
  • Period (datum od i do)

Klikom na dugme pronađi prikazuju se svi izdati računi u skladu sa izabranim filterima. Odabirom računa sa spiska prikazuju se detalji računa. Račun je tada moguće poslati na e-mail klikom na ikonicu “podeli” u gornjem desnom uglu kao što je prikazano na klipu.

U okviru same kase možete povući i odštampati izveštaje po prodatim artiklima i načinu plaćanja po istim kriterijumima kao i za pretragu računa. Opširnije izveštaje možete povlačiti u našem Cloud Web portalu.

Unos proizvoda.

Unos podataka omogućen je na dva načina, pojedinačnim unosom ili unosom putem excel tabele. Vaše proizvode vrlo jednostavnim popunjavanjem definisane excel tabele koju povlačite sa Cloud-a, možete jednim klikom uneti u kasu (kao što je prikazano u klipu) bez obzira da li vaše poslovanje podrazumeva jedan ili više proizvoda, kasa omogućava neograničen broj proizvoda. Na isti način možete u kasi registrovati i vaše stalne kupce. Proizvode i kupce takođe možete unositi i pojedinačno kroz formu koja vam je detaljno objašnjenja u našem Korisničkom uputstvu.

Uloge korisnika i privilegije.

Korišćenjem našeg Cloud Web portala imate potpunu kontrolu nad aktivnostima u kasi i vašim zaposlenima.

Kreiranje uloga podrazumeva dodeljivanje i ograničavanje prava određene kategorije zaposlenog u okviru kompanije. Uloga može podrazumevati mendžersku pozicu, poziciju prodavca, poziciju kontrolora ili poziciju koja je definisana u okviru vašeg poslovanja. U opciji korisnici definišu se nosioci uloge koja je ranije definisana. Korisnicima dodeljujete njihove podatke za logovanje na kasu i korišćenje privilegija kase koje ste im vi dodelili u okviru njihove uloge. Na taj način ćete u svakom momentu kroz izveštaje moći da ispratite efikasnos svojih zaposlenih i ispratiti rad po smenama, reonima, izdatim računima, itd.

Izveštaji.

Izveštaji u okviru Cloud Web portala daju vam kompletan uvid u rad kase. Izveštaje možete izvlačiti po:

  • Izdatim računima – Pretraga po tipu računa, korisniku, lokaciji, datumu i vremenu. Preuzimanje Excel tabele sa podacima, slanje direktno na e-mail.
  • Prodatim artiklima – Moguće je videti proizvode koji su se nalazili na računima, njihova šifra, količina, pojedinačan iznos i ukupan iznos.
  • Načinima plaćanja – Moguće je videti vrste naplate za odabran period.
  • PDV-u – Moguće je videti ukupan pdv za odabrani period.
  • Finansije – Moguće je videti saldo prodaje u zadatom periodu.

MOJA KASA
SIGURNO. POUZDANO. JEDNOSTAVNO.

„U kompaniji Moja Kasa, dobio sam sve na jednom mestu za svoj biznis. Sjajne savete i profesionalan
pristup. Od kada sam uveo Moja Kasa fiskalnu aplikaciju i Cloud web platformu, postigli smo bržu i precizniju naplatu, a ja u svakom trenutku imam uvid u podatke!“