eFiskalizacija znači korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom, a informacije o svakoj transakciji će se prosleđivati Poreskoj upravi u realnom vremenu. QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Sve elemente fiskalnog uređaja mora da odobri Poreska uprava.
Ti elementi su procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR) i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR).
Novi model fiskalizacije podrazumeva i korišćenje bezbednosnog elementa što poslovanje čini sigurnijim.
Novi uređaji su zasnovani na android tehnologiji i njihova upotreba je znatno lakša, a korisniku smanjuje troškove održavanja i servisiranja uređaja.