U slučaju kvara u periodu dok koristite našu aplikaciju imate obezbeđen zamenski uređaju u roku od maksimalno 24 sata, uz čuvanje i transfer svih vaših poslovnih podataka sa originalne kase. Vezano uz kvarove, bitno je napomenuti da je ovo Android uređaj najnovije generacije, i da u poređenju sa fiskalnim kasama koje su do sada bile na tržištu nema učestale kvarove komponenti pa samim tim ni potrebu za redovnim servisom.

Najveći broj komplikacija sa kojima se možda susretnete će biti softverskog tipa i rešavaće se na daljinu preko korisničke i tehničke podrške.