LPFR za Windows i Android kase

Lokalni procesor fiskalnih računa je obavezan element Elektronskog fiskalnog uređaja (EFU).
Upotrebom LPFR-a poreski obveznici ispunjavaju svoju obavezu propisanu novim modelom fiskalizacije.

android kasa uredjaj