E - faktura


Kompanija EIM d.o.o. nudi ARHIVO™ eFaktura aplikaciju koja predstavlja kompletan sistem za prijem i razmenu elektronskih faktura sa državnim portalom Republike Srbije pod nazivom SEF - Sistem Elektronskih Faktura i sa pripadajućom aplikacijom SEF eFaktura.
ARHIVO™ eFaktura sistem može biti instaliran na Vašoj hardverskoj infrastrukturi ili može biti kod nas na ARHIVO™ Cloud serverima u Republici Srbiji.

ARHIVO™ eFaktura aplikacija sadrži modul za automatizovani prijem xml fajlova i pratećih dokumenata kao i modul za automatizovano slanje izlaznih faktura za razmenu elektronskih faktura sa SEF eFaktura aplikacijom. ARHIVO™ eFaktura može slati izlaznu dokumentaciju kako na državni SEF sistem tako i na mail adrese vaših kupaca, obaveštenja o prijemu i promeni statusa fakture na više email adresa kao i izveštaje koji obuhvataju: knjigu izlaznih faktura, knjigu ulaznih faktura i izveštaj o korisnicima aplikacije. Aplikacija pruža mogućnost definisanja jednog nalog za više kompanija. ARHIVO™ eFaktura sistem skladišti svu vašu ulaznu i izlaznu dokumentaciju (fakture sa prilozima) sa SEF sistema gde je moguće raditi naprednu pretragu prema svim stavkama sa faktura.

Korišćenje aplikacije ARHIVO™ eFaktura štedi Vaše vreme i novac. Brža i lakša komunikacija poboljšaće Vaše odnose sa kupcima/ dobavljačima, dok će troškovi štampanja i slanja faktura poslati Vaša prošlost.

Dodatne usluge:

Napredna OCR obrada - automatizovan unos podataka sa faktura
Automatizovani poslovni procesi za unos i obradu ino faktura
Automatizovani poslovni procesi za odobravanje ulaznih faktura
Automatizovani poslovni procesi za odobravanje izlaznih faktura
Automatizovani poslovni procesi za rešavanje odbijenih faktura
Cloud eDMS - Elektronsko arhiviranje svih tipova dokumentacije
Digitalizacija faktura i otpremnica
Mobilna aplikacija